top of page
logo.png
Microscope

Cell Biolabs, Inc. hücre ve moleküler biyolojiyi ilerletmek için yeni testler ve reaktifler geliştirir. Keşif ve yeniliğe bağlılıkla hareket eden bilim insanları topluluğundan oluşan Cell Biolabs, Inc. yaşam bilimi araştırmalarını düzene sokmanın yeni yollarını bulmak için sürekli olarak araştırma ve geliştirme yapıyor.  Hücre Bazlı Testleri , Viral Ekspresyon Sistemleri , Oksidatif Stres Testleri , Patojen ve Toksin Testleri için ya da Hücre Sinyali , Kök Hücre Araştırması veya Metabolizma Araştırması çalışma reaktifleri için güvenle kullanabileceğiniz Cell Biolabs, Inc. Türkiye distribütörlüğü garantisiyle Novagentek'de !

Başlıca ürün grupları

DNA/RNA Hasarı ve onarımı tespit kitleri

Oksidatif DNA hasarı da dahil olmak üzere DNA'ya verilen hasar , kolon, meme ve prostat dahil olmak üzere çeşitli kanserlerin gelişiminde rol oynamıştır. Kontrol noktası kinazlarına yönelik mutasyonlar , sonuçta DNA onarımının azalmasına ve kansere karşı duyarlılığın artmasına neden olabilir.

Son zamanlarda oksidatif RNA hasarı , Alzheimer hastalığı, Parkinson hastalığı ve Lewy Cisimli Demans dahil olmak üzere çok çeşitli nörolojik hastalıklarla bağlantılı olarak tarif edilmiştir .

Cell Biolabs, Inc. çeşitli RNA ve DNA hasarlarını tespit etmek için hızlı ve güvenilir testler geliştirir.

CRISPR / Cas Sistemleri

CRISPR (düzenli olarak aralıklı kısa palindromik tekrarlar kümelenmiş) ve Cas (CRISPR ile ilişkili) proteinleri, DNA veya RNA düzenleme için bir araç olarak faydalı olabilecek adaptif bir bağışıklık sistemi oluşturur. Cas ELISA Kitlerimiz, Cas proteinlerini 96 kuyulu plaka formatında ölçmek için uygun bir yol sağlar.​

Kök Hücre Araştırmaları

 

Cell Biolabs, Inc. hematopoietik , mezenkimal , embriyonik veya nöral kök hücreler üzerinde kullanılabilecek hücrelerin kültürünü ve karakterizasyonunu desteklemek için çeşitli araçlar sağlıyoruz.​

Bu Testler ; Alkali Fosfataz Tespiti, Hematopoetik CFC Testleri,

    Kök Hücre Koloni Oluşumu Testi
Cell Biolabs, Inc. Viral İfade Ürünleri
Virus Studies

  Geliştirdikleri sistemler viral ifade için ihtiyacınız olacak bütün aşamalar düşünülerek hazırlanmıştır :

 • Viral Paketleme Sistemleri

 • Önceden Hazırlanmış Gene Özgü Virüsler ve Plazmitler

 • Virüs Konsantrasyon ve Arıtma Kitleri

 • Viral Titre/ Kantitasyon Kitleri

 • Viral Transdüksiyon Reaktifleri

Cell Biolabs, Inc. Viral ifade çalışmalarınızın sonuçlarını iyileştirmek için çeşitli araçlar geliştiriyor. Çeşitli Virüslerin viral ifade çalışmaları için ürünler ;

Öne çıkan ürünler

Ekran görüntüsü 2021-09-09 130141.png

SARS-CoV-2 Nucleocapsid ELISA Kit

 • SARS-CoV-2'nin nükleokapsid (N) proteinini ölçer

 • Nükleokapsid proteinin 1,25 ng/mL kadar düşük konsantrasyonlarını tespit edebilir

 • Rekombinant SARS-CoV-2 Nükleokapsid protein standardı dahildir

tümör.jpg

Tümör Hücre İzolasyonu Kiti

 • Heterojen katı tümör örneklerinden normal hücreleri , tümör hücre popülasyonundan verimli bir şekilde ortadan kaldırın

 • Daha fazla akış analizi için tümör hücrelerini kurtarın

 • Tümör kök hücrelerinin değerlendirilmesi için potansiyel kullanım

bottom of page