top of page

Greiner ThinCert hücre kültürü ekleriyle ko-kültür çalışmalarınıza hız kazandırabilirsiniz !

EMBO dergisinde yayınlanan ve COVID-19 çalışmalarında yararlı bir araç olan ThinCert ile oluşturulan hava-sıvı arayüzleri ile gerçek akciğer dokusu ve organotipik kültürler konusunda araştırmacılara ilham sağlayacağını düşünüyoruz.

* Ko-kültür sistemleri, farklı hücre popülasyonlarının aynı hücre kültürü ortamında yakın bir şekilde yetiştirilmesi tekniklerini kapsamaktadır.

*  Ko-kültür uygulamaları ile yapılabilecek çalışmalardan bazıları;
  - Akciğer/bronşiyal sistemlerde hava-sıvı arayüzü oluşturulması,

  - Hücre fonksiyonunun uyarılması, farklılaştırılması,
  - Embriyonik kök hücrelerin besleyici hücreler üzerinde yetiştirilmesi,
  - Bağışıklık hücresi etkileşimlerinin araştırılması,
  - Parakrin mezenkimal-epitelyal araştırması etkileşimleri.

 

logolar.png
bottom of page