top of page
biowest_edited.jpg
Bildschirmfoto 2021-11-05 um 16.11.27.png

Animal Sera

Biowest, uygulamanız için çok çeşitli hayvan serumları sağlar.  Her serum grubu tam belgelerle teslim edilir.

FBS
Bildschirmfoto 2021-10-15 um 09.19.46.png

Animal Serum Broşürü

FBS.png

South America, South Africa , Biopharm, Ultra low Endotoxin, EU origin

Mediumlar 

Medium
DMEM.png

DMEM

DMEM High-Low Glucose, w-w/o L-Gluthamine, Sodium Pryuvate, Hepes vb.

Ham´s F10.png

HAM´s F10

 w-w/o L-Gluthamine, Sodium Pryuvate, Hepes vb.

Medium 199.ng

Medium 199

Tuz Çözeltileri

DPBS.png

DPBS Dulbecco's Phosphate Buffered Saline 

w/o-w Calcium w/o-w Magnesium

medium biowest.jpg

BME Medium

 w/Hank´s Salt, w/ Earle´s Salt

GMEM.png

GMEM

Glasgow MEM

Hams´f12.png

HAM´s F12

 w/ L-Gluthamine

Hams´f12.png

HAM´s F14

w L-Glucose , ATP

MEM.png

MEM

RPMI. .png

RPMI 1640

Bildschirmfoto 2021-10-18 um 13.56.33.png

Earl´s Balanced Salts Solution-EBSS

Bildschirmfoto 2021-11-04 um 16.19.44.png
Bildschirmfoto 2021-11-04 um 16.21.44.png
l0950100__accutase__087220000_1438_15022
Bildschirmfoto 2021-10-18 um 13.59.17.png

Hanks´ Balanced Salts Solution-HBSS

HEPES.png

HEPES

Hücre Kültürü Kimyasalları

Bildschirmfoto 2021-10-18 um 14.02.23.png

Diğer Tuz solüsyonlari

Sodium pyruvate, Sodium bicarbonate, Potassium Chloride

Bildschirmfoto 2021-11-04 um 16.24.02.png
Bildschirmfoto 2021-11-04 um 16.30.25.png
Bildschirmfoto 2021-11-04 um 16.30.41.png

Cell Culture Water

Bildschirmfoto 2021-11-04 um 16.30.59.png

Colcemid

Antibiyotikler

tuz
kimyasal
l0615500__dpbs_dulbeccos_phosphate_buffe

Range of Salt Solutions / Tuz Çözelti Çeşitleri

Detaylar için tıklayınız

Bildschirmfoto 2021-11-04 um 16.36.07.png

Özel Mediumlar

antibiyotik
Bildschirmfoto 2021-11-04 um 16.40.03.png

LymphoGrow Medium

Bildschirmfoto 2021-11-04 um 16.40.40.png

AmnioGrow Medium

Bildschirmfoto 2021-11-04 um 16.41.35.png

MarrowGrow Medium

özel
bottom of page