Hücre Kültürü Ürünleri

Flasks / Flaskler

Detaylar için tıklayınız

Microplates / Mikroplakalar

Detaylar için tıklayınız

Dishes / Kaplar

Detaylar için tıklayınız

Cell Culture Tubes / Hücre Kültürü Tüpleri

Detaylar için tıklayınız

Cell Strainers / Hücre Filteleri

Detaylar için tıklayınız

Filter Top Tupes / Filtre Kapaklı Tüpler

Detaylar için tıklayınız

Multiwell Plates / Çok Kuyulu Plateler

Detaylar için tıklayınız

Media Bottles / Besiyeri Şişeleri

Detaylar için tıklayınız

Cell Culture Inserts

Detaylar için tıklayınız

Cell Culture Discs / Hücre Kültürü Plakları

Detaylar için tıklayınız

Roller Bottles / Silindir Şişeler

Detaylar için tıklayınız

Products for Advanced Microscopy/ İleri Mikroskop Ürünleri

Detaylar için tıklayınız

Cell Culture Vessels / Hücre Kültürü Kapları

Detaylar için tıklayınız

Cell Repellent Surface / Hücre İtici Yüzey

Detaylar için tıklayınız

Cell Scrapers / Hücre Kazıyıcı

Detaylar için tıklayınız