Hücre Kültürü Ürünlerimiz
Sarf Malzemeler

Greiner Bio-One Tıbbi, farmasötik ve biyoteknolojik araştırmalardaki spesifik uygulamalarda, hücrelerin yetiştirilmesi, saklanması ve ayrıştırılması için yüksek kalitede plastik ürünler geliştirir ve üretir.

Başlıca ürün çeşitleri: 

Microplate, Flask, Serolojik pipet, Cryotüp, Filtreli pipet ucu, Otomatik pipet, Santrifüj tüpleri, 96 well ELISA plate, Cell strainer, 3D hücre kültürü, Roller bottle, Media şişesi

Screen Shot 2021-03-09 at 14.17.43.png
Serum ve Media

Biowest, hayvan serumları ve hücre kültürü ortamlarının toplanması ve işlenmesinde Avrupa lideridir ve piyasadaki en geniş serumları ve çözümleri sunar.

Başlıca ürün çeşitleri:

Fetal Bovine Serum (FBS), Animal Serum, DMEM, RPMI, Trypsin-EDTA, Antibiotic Antimycotic, Lymphosep Media, Amniogrow, Colcemid, Phytohaemagglutinin

biowest image.jpg
Hücre Canlılığı

Cayman, araştırma reaktifleri ve nitelikli standartlar olarak kullanılmak üzere küçük ilaç benzeri heterosikllerden karmaşık biyolipidlere, yağ asitlerine ve diğerlerine kadar biyokimyasalların sentezi, saflaştırılması ve karakterizasyonunda uzmanlaşmıştır.

Başlıca ürün çeşitleri:

Assay Kit, Elisa Kit, Antikor/Antibody, Biyokimyasal, Proteinler

Cayman-Kit-Boxes-Small-and-Large-1.jpg
Hücre Hatları

ATCC (ABD) misyonu standart referans mikroorganizmaların,

hücre hatlarının ve diğer materyallerin edinilmesi, doğrulanması, üretimi, korunması, geliştirilmesi ve

dağıtımına odaklanan küresel biyolojik materyal kaynağı ve

organizasyonudur.

Başlıca ürün çeşitleri:

Kanser ve sağlıklı hücre hatları, cell lines, bakteri şunları, growth kit, supplement

LGC_ATCC_Stem_Cells_A5_lowres 2013.jpg