top of page
animal cells.png

Hayvan hücre kültürlerinin insan hastalığının modelleri olarak kullanılması, bilimsel araştırmaların ayrılmaz bir parçasıdır.

human cells.png

ATCC kültürleri, yeni, geliştirilmiş ve ortaya çıkan bilimsel ilerlemelerin keşfi, icadı ve geliştirilmesi için kritik öneme sahiptir.

primary cells.png

Başarılı primer hücre kültürünü desteklemek için ortam, reaktifler ve bilgilerle birlikte ATCC kalitesinde primer hücreler edinin.

cell models.png

İzojenik hücreler ve lusiferaz etiketli hücreler gibi gelişmiş hücre modelleri, araştırmanız için değerli deneysel modellerdir.

bottom of page